اسلایسر YAZICILAR

اسلایسر فاما

میکسر

کباب سیخ گیر

سیب زمینی پوست کن

چرخ گوشت ۳۲

چرخ گوشت ۴۲

سبزی خرد کن

میز سبزی خرد کن

میز کار

میز برنج پاک کن

سیب زمینی خلال کن

میز قصابی